woensdag 28 februari 2018

Gouda is en blijft Fairtradegemeente!In de Goudse Post van 28 februari 2018 is een pagina gewijd aan Fairtrade Gouda en de mening van de politieke partijen die unaniem Fairtrade steunen. Ik vond het leuk om te horen dat Fairtrade een uitvraag deed bij de politieke partijen n.a.v. de verkiezingen. In deze blog de vragen die gesteld werden en de antwoorden van de ChristenUnie Gouda daarop. Mocht je nog meer willen lezen, waarom Gouda een Fairtrade gemeente is en wat de doelen zijn, lees dan deze blog.


Vindt jullie partij het goed dat Gouda een fairtradegemeente is?

De ChristenUnie vindt eerlijke handel heel belangrijk. Daarnaast verdienen ook mensen in ontwikkelingslanden kansen op ontwikkeling. Het is dan ook goed dat Gouda al sinds november 2011 Fairtrade gemeente is. Sinds 2016 is raadslid Christiaan Quik ook ambassadeur van de Fairtrade campagne. 


Moet Gouda ook de komende 4 jaar fairtradegemeente blijven?

De ChristenUnie vindt het van belang dat de inwoners van Gouda zich bewust zijn dat ze ook zelf kunnen zorgen voor een eerlijkere wereldhandel door fairtrade-producten te kopen. Hierdoor kunnen alle inwoners een steentje bijdragen aan een betere wereld!


Wat is volgens jullie partij het belang van Fairtrade?

Omzien naar elkaar houdt niet op bij de stadsgrenzen, maar gaat ook wereldwijd! Daarom vind de ChristenUnie het belangrijk dat er eerlijke handel is, zodat niet alleen wij het goed hebben in Gouda, maar ook mensen in andere landen eerlijk betaald krijgen voor hun werk en een goed bestaan kunnen hebben. Fairtrade levert daar een goede bijdrage aan.


Wat verwacht jullie partij van de Stichting Fairtrade Gouda?

Voldoende aandacht voor eerlijke wereldhandel en de nut en noodzaak om fairtrade producten bij de Gouwenaars onder de aandacht te brengen. Daarbij vinden we de acties die jullie voor kinderen organiseren om over fairtrade te vertellen belangrijk en hopen dat jullie die activiteiten voort kunnen zetten. We denken dat het goed is dat er een campagne komt met de meest verkochte en/ of lekkerste fairtrade producten om zo nog meer aandacht te vragen voor Fairtrade in Gouda. 


Tot slot

ik wens de organisatie van Fairtrade Gouda in de komende vier jaar ook weer veel succes toe en voldoende vrijwilligers om dit nuttige werk voor Gouda voort te zetten!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten