woensdag 7 maart 2018

Havensluis open in Gouda; utopie of werkelijkheid?

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde Gouda ~sterk~ aan de IJssel in samenwerking met de overige leden van de Goudse Wateralliantie op woensdag 7 maart 2018 het Gouds Waterdebat in Museum Gouda.  Ik nam namens de ChristenUnie deel aan het debat hierover. Ik heb me de laatste periode als waterambassadeur extra in proberen te zetten voor dit thema. Fijn om te zien dat veel politieke partijen nu aandacht lijken te hebben voor het investeren in water. Maar is een aantrekkelijk IJsselfront en het openen van de Havensluis nu echt nabij? In deze blog de visie van de ChristenUnie hierop.
Hollandsche IJssel
GOUDasfalt
De ChristenUnie heeft zich de afgelopen periode actief ingezet zodat GOUDasfalt van start kon gaan. We zetten ons dan ook in voor het verbeteren en benutten van de potenties van de Hollandsche IJssel. De ChristenUnie draagt GOUDasfalt een warm hart toe en wil hen de ruimte geven zich verder te ontwikkelen. Bekeken wordt of een langzaam verkeer verbinding over de Hollandsche IJssel naar de binnenstad tot de mogelijkheden gaat behoren. Deze verbinding sluit indien mogelijk aan op een autoluwe Nieuwe Veerstal en de fietspaden naar de Krimpenerwaard.
Goudasfalt; foto Theo Krins
Een aantrekkelijk IJsselfront; Havensluis weer open!
Bezoek provinciale fractie Havensluis Gouda
De ChristenUnie vindt investeren in een aantrekkelijk IJsselfront als ‘balkon van de binnenstad van Gouda’ een goed idee. Hierbij kan gedacht worden aan logische routes vanuit de binnenstad, autoverkeer te gast en het inrichten van een hoogwaardig verblijfsgebied. Daarnaast wordt gezien de ‘zakkende binnenstad’ bezien of meer oppervlaktewater noodzakelijk is en hoe bij deze ingrijpende maatregelen een impuls kan worden gegeven aan Gouda als waterstad. Daarbij wordt onderzocht hoe Gouda goed kan aansluiten op het waternetwerk, om zo pleziervaart een rondje Rijn-IJssel te kunnen bieden. Hiervoor wordt de Havensluis weer in ere hersteld en opnieuw in gebruik genomen. De inwoners van de binnenstad worden bij de gebiedsaanpak goed betrokken, zodat bijvoorbeeld ook een oplossing gevonden wordt voor het parkeren van auto’s in de nabijheid. 

De Watermarinier
De gebiedsaanpak wordt aangestuurd door een watermarinier, die als netwerker alle partijen verbind en zorgt dat gezamenlijk tot een gebiedsvisie en aanpak wordt gekomen. Ook zorgt de watermarinier van de gemeente goed voor alle kansen te koppelen die er nu zijn en zo ook te komen tot voldoende financiering vanuit diverse partijen. De watermarinier staat voor een integrale aanpak, waarbij ook klimaat en bodemdaling meegenomen wordt. We wachten dus niet op een algehele Omgevingsvisie voor Gouda maar gaan nu toewerken naar stappen vooruit voor Gouda, stad aan het water. In het debat heb ik al gevraagd of meerdere partijen voor deze aanpak zijn. Ik heb slechts van een aantal partijen een reactie vernomen, maar het idee lijkt op sympathie te kunnen rekenen!
 
Gebiedsvisie Goudse binnenstad aan het water; kansen benutten
Hier kom je straks te water Gouda binnen!
    Ons inziens moeten de vele kansen die zich nu voordoen gekoppeld worden en een goede visie op het gehele gebied worden opgesteld. Wanneer deze visie gedragen is door de bewoners, kan in een stappenplan samen met andere partijen toegewerkt worden naar realisatie. We denken dat dit nodig zal zijn, om uiteindelijk daadwerkelijk een aantrekkelijk IJsselfront te kunnen gaan ontwikkelen. Zeker voor de financiering bij andere partijen moet een goed verhaal worden geschreven en draagvlak worden gecreëerd. Draagvlak is er niet vanzelf, ook al wordt er een goed alternatief bedacht voor het parkeren van de auto’s. Zonder deze randvoorwaarden zal het moeilijk zijn om een aantrekkelijk IJsselfront te realiseren. En dat zou toch zonde zijn? Laten we samen werken aan een mooi IJsselfront en een toekomstig en robuust waternetwerk voor de binnenstad. Droge voeten en een natte binnenstad dus! 

 Tot slot
Stem dus op 21 maart 2018 op de ChristenUnie als een aantrekkelijk IJsselfront werkelijkheid moet worden! De lokale ChristenUnie heeft Oog voor Gouda.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten