zondag 4 maart 2018

Oog voor een groen en duurzaam Gouda; zeven haalbare actiepuntenBent u voorstander van een circulaire (sluitende kringloop) economie? Dan kunt u met een gerust hart op de lokale ChristenUnie stemmen. De ChristenUnie gaat zich de komende vier jaar nog harder inzetten voor een groener en duurzaam Gouda. Wilt u weten wat we aan duurzaamheid de afgelopen jaren hebben gedaan? Lees dan de eerste blog terug over de resultaten van de afgelopen periode.  

Snel naar een circulaire economie!
Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere toekomstgerichte economie. De gemeente Gouda heeft hierin een belangrijke rol. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid van ons allen. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Waar mogelijk sluit de ChristenUnie aan bij de plannen die volgen uit het regeerakkoord 2017. Zo draagt Gouda haar steentje bij om Nederland duurzamer te maken.

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, bebouwde omgeving en het verkeer wordt topprioriteit. Fietsen of gemotoriseerd verkeer zonder uitstoot en energie neutrale huizen worden de norm. We willen meer bomen en groen om hitte in de stad beter op te vangen en begroeiing in plaats van stenen en beton, omdat dit helpt bij de opvang van regenwater.

Zeven haalbare actiepunten
Maar hoe willen we dit bereiken? De ChristenUnie zet hier een 7-tal belangrijke concrete actiepunten op een rij uit ons verkiezingsprogramma die onze stad nog duurzamer maken.

  1. De communicatie over het scheiden van afval en het ophalen van afval wordt verbeterd zodat meer afval recyclebaar is. 
  2. Energieopslag in buurtbatterijen; De gemeente kan met de netbeheerder in gesprek gaan om te onderzoeken of en waar buurtbatterijen een waardevolle inpassing kunnen krijgen.
  3. Afscheid nemen van gas; Een inwoner moet op één plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen voor de toekomst.
  4. Voldoende middelen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met energietransitie in Gouda.
  5. Winkeldeuren dicht i.v.m. verwarming met slogans als: ‘houd de warmte binnen’ ‘winkeldeuren dicht brengt zorgzaamheid aan het licht’ ‘welkom, de deur is open’.
  6. Bij het nieuwe afvalbrengstation wordt een kringloopwinkel gevestigd waar de bruikbare spullen worden verkocht, zodat minder afval wordt weggegooid.
  7. In de openbare ruimte komt meer aandacht voor innovatieve opslag van water bij veel regenval in bijvoorbeeld wadi’s of pleinen, maar ook door het toepassen van nieuwe verhardingstypen van parkeerplaatsen, waardoor water beter in de bodem wordt opgenomen en minder snel afgevoerd hoeft te worden.

Tot slot
We hebben natuurlijk nog meer ideeën om Gouda groener en duurzamer te maken. Deze kunt je vinden in ons verkiezingsprogramma. Vindt je dit belangrijke onderwerpen, dan ben je bij de ChristenUnie nog steeds aan het goede adres. De ChristenUnie heeft oog voor een groen en duurzaam Gouda!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten