dinsdag 26 juni 2018

Verbeter doorstroming verkeer door instellen verkeerslichten in Gouda


In deze tweede periode voor mij als raadslid heb ik artikel 38 vragen gesteld over de doorstroming van de ontsluitingswegen. Het goed instellen van de verkeerslichten in Gouda op de actuele verkeersstromen is essentieel, ook na het uitvoeren van wegwerkzaamheden. Aanleiding voor het stellen van deze vragen door de fractie van de ChristenUnie zijn de niet goed ingestelde verkeerslichten op de Goejanverwelledijk na de verrichtte werkzaamheden. Wat zijn Artikel 38 vragen?

Raadsleden hebben op grond van de gemeentewet art. 155 en het reglement van orde het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. De zogenaamde Artikel 38 vragen. Schriftelijke vragen kunnen gesteld worden ter verduidelijking of om een waardeoordeel van het college te krijgen.


Waarom stel ik vragen?

Ik verbaasde mijzelf al langere tijd over de ontregeling van de verkeerslichten na de werkzaamheden aan de Goejanverwelledijk. Toen ik vaker aangesproken werd op dit probleem vanuit de samenleving en het na weken nog steeds niet goed was aangepast, heb ik dit weekend gekozen om artikel 38 vragen op te stellen. Het zou toch fijn zijn dat als de weg gerepareerd wordt daarna de verkeerslichten automatisch gewoon weer goed staan ingesteld. Nu is er zeker rond de spits een verkeerschaos aan het ontstaan en moet je op de Fluwelensingel  minuten wachten voor groenlicht, terwijl er geen enkele auto van de andere rijrichting komt. Ik hoop dat door deze vragen het probleem snel wordt aangepakt en we dit soort situaties voor de toekomst kunnen voorkomen. Volgens mij is dit soort overlast onnodig en leidt tot frustraties van wegverkeer, wat niet bijdraagt aan een veiliger rijgedrag.


De vragen

Onderstaand de vragen die onze fractie gesteld heeft:

  1. In hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat het goed instellen van verkeerslichten essentieel is bij de oplossing van een goede doorstroming op de ontsluitingswegen?
  2. In hoeverre laat het college na werkzaamheden, waarbij verkeerslichten opnieuw zijn ingesteld, onderzoeken of verkeerslichten goed zijn afgesteld?
  3. Ziet het college nu of in de toekomst mogelijkheden om een systeem in te voeren verkeerslichten beter en frequenter in te stellen? op welke termijn zou dat kunnen worden gerealiseerd?
  4. In hoeverre wordt bij het opnieuw instellen van verkeerslichten ook rekening gehouden met de doorstroming van fietsers op de hoofdroutes gezien de ambitie die dit college voor fietsers heeft?
  5. In hoeverre is het college bekend met het vastlopen van het verkeer op de Goejanverwelledijk door verkeerd ingestelde verkeerslichten op de t-splitsing Haastrechtsebrug - Goejanverwelledijk en de t splitsing Fluwelensingel – Nieuwe Veerstal na de wegwerkzaamheden?
  6. Kan het college op korte termijn zorgen dat de verkeerslichten weer goed worden ingesteld zijn, net als voor de werkzaamheden?
  7. Hoe gaat het college in de toekomst voorkomen dat verkeerslichten na wegwerkzaamheden onjuist zijn afgesteld?

Tot slot

Het college heeft nu enkele weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Nu hoop ik dat met het goed instellen van de verkeerslichten op de Goejanverwelledijk niet te lang gewacht wordt….

Geen opmerkingen:

Een reactie posten