woensdag 26 april 2017

Vliegtuigen boven Gouda; zorgen zijn gedeeldIn december 2016 diende ik namens de ChristenUnie een motie in om de overlast van vliegtuigenlawaai boven Gouda aan te pakken en stelling in te nemen tegen een verdere forse uitbreiding van Rotterdam-The Hague airport. Deze motie werd aangenomen en is inmiddels uitgevoerd. In deze blog meer over de actie n.a.v. deze motie die de gemeente Gouda, samen met de gemeente Zuidplas en Waddinxveen heeft opgezet. Tevens in deze blog een interessant nieuwtje over Schiphol. Is de overlast inderdaad van korte duur of is er structureel meer overlast te verwachten van deze lawaaiige buurman

Zorgen gedeeld!
De gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas hebben een brief gestuurd om hun zorgen te uiten over de toename van de geluidshinder van vliegtuigen in de regio. Deze brief is zowel verzonden aan de demissionaire staatssecretaris, Sharon Dijksma, als ook aan Rotterdam – The Hague airport. Er is o.a. aangegeven dat klachten wel degelijk serieus genomen moeten worden en meegewogen moeten worden bij de eventuele uitbreiding van het vliegveld. Ook stellen de gemeenten vraagtekens bij  het verplaatsen van de helikopter-landplaats naar elders, die vervolgens meer ruimte maakt voor commerciële vluchten met meer geluidshinder als gevolg. Er is nu in ieder geval een krachtig geluid afgegeven vanuit de regio dat het woongenot in deze regio voor inwoners op het spel staat. 

SCHIPHOL ALARM
Door onderhoud op Schiphol is het de laatste tijd zeer druk met vliegverkeer van Schiphol boven Gouda. Nu vraag ik me inmiddels af of deze overlast daadwerkelijk tijdelijk is……. Volgens informatie van Schiphol is duidelijk dat de aanvliegroutes voor de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan structureel zijn veranderd sinds 10 november 2016 i.v.m. de veiligheid. Hierdoor is de aanvliegroute langer en een stuk verschoven richting Gouda. 


Gevolg is dat vliegtuigen lager boven Gouda en het Groene Hart vliegen. Dit geldt ook als er één baan open is. Nu geloof ik best dat de overlast tijdens de werkzaamheden groter is, maar het lijkt dus dat we nu al moeten wennen aan structurele herrie. Laten we hopen dat het anders gaat..
Wat ik me vervolgens wel afvraag is: hoe kan het dat als we een snelweg aanleggen er diverse procedures moeten worden doorlopen met inspraak voordat de snelweg er kan komen en bij vliegverkeer eenzijdig een verandering kan worden doorgevoerd zonder dat we als inwoners er maar iets van horen. Ik vind dit toch vreemd. De informatievoorziening vanuit de vliegvelden hierover moet dan ook veel beter worden!