dinsdag 11 juli 2017

Gouda bereikbaar; niet meer in de file op de N207 (Westergouwe)


Elke ochtend en avond is het weer zover. De N207 ter hoogte van Westergouwe staat dan muurvast. In de ochtendspits is dit al gauw van 7 uur in de ochtend tot soms wel 9.30 uur. In de avondspits is het vaak vanaf 16 uur tot 18.30 uur een gekkenhuis. Tijd voor een oplossing! 

Foto; Theo Krins, juni 2017


Aanleiding

Al sinds 2015 vraagt de ChristenUnie naar een oplossing voor deze congestie. Steeds meer Gouwenaren ondervinden grote hinder en veel vertraging om de stad uit te komen. Het verkeer loopt vast doordat de rotonde N457/ N207 de verkeersstromen niet aankan. De vertraging kan soms flink oplopen. De vertraging loopt ook verder op doordat veel regionaal vrachtverkeer van deze route gebruik maakt en deze moeilijker kunnen invoegen op de drukke rotonde. 


Westergouwe

Op dit moment wordt de wijk Westergouwe gebouwd. Deze wijk ontsluit ook direct op de N207. Het is soms al lastig bij drukte de wijk uit te rijden. Naar twee kanten toe is er dan al langzaam rijdend verkeer. Hoe ziet dat eruit als de wijk steeds verder uitbreid en er steeds meer inwoners in de wijk komen wonen? Er moet dus snel een oplossing komen voor dit probleem. 


Artikel 38 vragen

Dit is de reden dat de ChristenUnie vragen gesteld heeft aan het college. De SGP en SP dienen deze vragen mede in. De vragen die gesteld zijn, zijn de volgende:

  1. Welke acties heeft het college de laatste jaren ondernomen om dit probleem op te lossen? Wij ontvangen graag een in de tijd gerangschikt overzicht.
  2. Zijn er in dat kader ook al gesprekken gevoerd met de provincie? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst?
  3. Op welke manier gaat het college zich verder inspannen dit probleem op korte termijn op te lossen?
  4. Aan welke concrete scenario’s wordt gedacht om de doorstroming van het verkeer te verbeteren? Wat is de voorkeursvariant van het college en van de andere betrokken partijen?
  5. In hoeverre houdt het college bij de keuze van de oplossing ook rekening met de toename van verkeer van de nieuwe bewoners uit Westergouwe? Hoe ziet de groei van inwoners in Westergouwe er de komende 5 jaar precies uit en tot hoeveel extra verkeersbewegingen gaat dat naar verwachting leiden? 
We zijn benieuwd naar de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders. Aangezien het politiek reces is, kan het antwoord nog wel enkele weken op zich laten wachten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten