donderdag 7 september 2017

Gouda vliegtuigoverlast; ik stem voor stilteDrie jaar geleden begon ik met bloggen over vliegtuigoverlast. Reacties die ik toen voornamelijk kreeg was of ik me niet met belangrijkere zaken bezig kon houden. Of wat is overlast. De ervaring leert echter dat het maatschappelijk debat over vliegtuigen inmiddels veranderd is. Ik spreek nu zelfs mensen die overwegen te verhuizen. Ik geloof nog niet dat het zover is, maar voor steeds meer inwoners is de grens wel een beetje bereikt. In deze blog vertel ik de stand van zaken omtrent de uitbreidingsplannen voor Rotterdam- The Hague airport en de zorgen die nu ook uitgesproken worden over de uitbreidingsplannen van Schiphol. 

Rotterdam- The Hague airport
Zoals je wellicht nog weet heb ik eind december 2016 in de Goudse gemeenteraad een motie ingediend om onze zorgen te uiten over de uitbreidingsplannen. Deze motie haalde het en in het voorjaar van 2017 heeft de gemeente Gouda haar zorgen geuit over de uitbreiding. Inmiddels ligt een definitief advies voor aan de staatsecretaris. Hierin staat dat er geen draagvlak bestaat voor het vergroten van de geluidsruimte van dit vliegveld bij omwonenden. Wel wordt voorgesteld de heli-haven te verplaatsen en deze ruimte in te vullen voor zakelijke vluchten. Een kritische blog over dit voorstel heb ik dit voorjaar al geschreven, waarin ook een link is opgenomen uw klachten door te geven. Goed nieuws is in ieder geval dat grote groei er voor Rotterdam voorlopig niet lijkt in te zitten.

Schiphol
En jawel, het grote broertje Schiphol wil nu ook weer fors uitbreiden. Daarnaast is de manier van aanvliegen en opstijgen veranderd voor twee banen, waardoor sowieso vliegtuigen vaker en lager over Gouda gaan vliegen. Het is daarom goed dat Gouda in actie komt en direct meedoet aan een campagne; www.ikstemvoorstilte.nl. Op deze site kunt uw zorgen ook uiten:
laat niet alleen economische groei een rol spelen, maar ook het woongenot en de rust in onze omgeving. Houd rekening met ons bij de besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol. Geef stilte een stem!
Ik zou dus zeggen, de kans om uw stem te laten horen als u daadwerkelijk ook overlast ervaart. Tot welk niveau is die overlast en vervuiling aanvaardbaar?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten