dinsdag 29 oktober 2019

Vliegtuigen boven Gouda; belangenvereniging in oprichting

Vorige week kondigde Schiphol weer aan dat er tijdelijk meer overlast komt van overvliegende vliegtuigen boven Gouda. Die extra overlast is bovenop de huidige 100.000+ vluchten die nu al boven Gouda vliegen. De geplande extra overlast duurt ongeveer twee maanden door onderhoud aan een taxibaan. Ook van mei tot juli 2019 was dit het geval wat leidde tot een recordaantal geregistreerd klachten vanuit Gouda. In deze blog aandacht voor de groeiende structurele een incidentele toename van overlast en informatie over de oprichting van de belangenvereniging vliegtuigoverlast Gouda.

Klachten toegenomen
Bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), kunnen alle bewoner een klacht voor overlast indienen. Op de manier wordt door Schiphol overlast in kaart gebracht in rapportages die gedownload kunnen worden. Het laatste verslag is die met de derde kwartaal cijfers over 2019. Gouda komt in de lijst van aantal melders (aantal klachten wordt niet weergegeven)over de Aalsmeerbaan 6 keer voor in de top 25 van postcodes. De postcodes vanwaar de meeste klachten worden ingediend zijn 2804 en 2807. Korte Akkeren (2802) heeft duidelijk nog geen last van de overvliegende vliegtuigen. Eerder schreef ik ook al over de toename van overlast in de blog;  Vliegtuigen boven Gouda, overlast neemt toe.

Helaas kan ik momenteel geen goede verwijzing geven naar deze kwartaalcijfers, omdat de website van het BAS momenteel niet werkt.
Geen rustige zomervakantie
Deze zomer kreeg ik soms dagelijks bericht van mensen die veel overlast ervaarde van het toegenomen vliegverkeer. Soms wel elke twee minuten een vliegtuig vrij laag over terwijl je net lekker in de tuin zit. En dit is nog maar het begin. Door de verplaatsing van de aanvliegroutes van Schiphol in 2016 (Vliegtuigen boven Gouda; zorgen zijn gedeeld ) is het aantal vluchten over Gouda van Schiphol enorm toegenomen. Dit zal zeker nog verder toenemen als de routes in 2020 in Europees verband worden vastgelegd. Tijd voor actie dus! Ik heb daarom in september 2019 een groepje inwoners van Gouda die mij hadden benaderd en zich actief wilde inzetten bij elkaar geroepen.

Belangenvereniging Vliegtuigoverlast Gouda
Dit gesprek heeft uiteindelijk geleidt tot een kerngroep die een belangenvereniging wil oprichten. Doel is in kaart te brengen dat 100.000+ vluchten over Gouda al vele uren van de dag overlast met zich mee brengt en we moeten leven in een constante omgeving met herrie. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het welbevinden en gezondheid van ons. Dus een vereniging niet om te zeuren, maar om oplossingen te realiseren voor een grote groep bewoners  en verbetering te realiseren in de methode van het bepalen van de geluidsoverlast. De huidige theoretische berekeningen van gemiddelden (modellen) sluiten namelijk niet aan bij de reële beleving, waardoor het beeld ontstaat dat Schiphol overal oneerlijk mee weg lijkt te komen. 
De bedoeling van de belangenvereniging is een constructieve bijdrage te leveren aan de discussie om zo de overlast in Gouda te verminderen. Het is zeker niet de bedoeling een protestbeweging te worden zonder oplossingen, maar juist met structurele bijdragen verbetering te realiseren. Een eerste doelstelling is te komen tot een vereniging van minimaal 500 leden, zodat de vereniging mee kan spreken over alle besluiten omtrent Schiphol die Gouda treffen.

Tot slot
Toen ik begon te schrijven over dit onderwerp, alweer meer dan vijf jaar geleden, vroeg iedereen of ik me niet in kon zetten voor belangrijkere onderwerpen voor Gouda. Inmiddels is duidelijk dat  we nu al van 6.00 in de ochtend tot 24.00 in de nacht non stop vluchten  boven Gouda Oost hebben en het probleem steeds groter wordt als we geen tegengas geven. Neem daarbij het groeiend aantal vluchten van Rotterdam The Hague airport zorgen er voor dat we straks non stop vluchten over onze mooie stad Gouda krijgen met alle overlast die daarbij hoort.

Meld je nu aan!
Wilt u de activiteiten van de belangenvereniging i.o. volgen, dit kan op facebook via deze link: https://bit.ly/340hku0 of als je als je wil aanmelden voor de belangenvereniging, stuur een mail naar vliegtuigoverlastgouda@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten