zaterdag 15 september 2018

Veel campers op Klein Amerika

Gouda heeft een aantal jaren geleden prachtige parkeerplaatsen aangelegd voor campers en de locatie is – mede door centrale ligging en de lage parkeertarieven – een groot succes. In toenemende mate wordt er echter ook overlast ervaren, vooral omdat er meer campers parkeren dan er aan parkeerplaatsen is ingericht. Formeel is er plek voor 30 campers, maar er staan er regelmatig aanzienlijk meer geparkeerd.

Camperplaats verandert rond kaasmarkt in grote camping
Ik woon zelf redelijk dichtbij  de parkeerplaats Klein Amerika en dus ben ik in de zomer een aantal keren op mijn fiets gaan kijken bij de camperplaatsen. Dit ook n.a.v. een aantal meldingen van burgers. Wat al snel bleek was dat de meeste dagen het best aardig ging op de camperplaats. Echter rondom de kaasmarkt is nu al sprake van een camping. Toeristen die de stad Gouda die dag willen bezoeken voor de kaasmarkt kunnen hun auto niet meer parkeren. Een verhaal die we te horen kregen was dat campers meerder parkeerplaatsen bezet hielden zodat de kinderen konden spelen, terwijl de parkeerplaats vol stond en mensen niet konden parkeren……. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? En dit alles zorgt met zeer beperkt toezicht tot bijzondere gesprekken en onbegrip……

  “Goed voor het centrum en de kaasmarkt elke donderdagochtend in de zomer. Erg druk echter, met meer dan 100 busjes midden augustus op een woensdagavond” (17-8-2018)


De vragen
Naar aanleiding van deze waarnemingen, de opmerkingen van Gouwenaars en de column van Marianka Peters in de Goudse Post heb ik samen met Theo Krins de volgende vragen aan het college gesteld:
  1. In hoeverre is het college het met de fractie van de ChristenUnie eens dat er niet actief wordt gehandhaafd op het aantal campers dat geparkeerd staat op Klein Amerika? Wordt het beleid op korte termijn aangepast?
  2. In hoeverre is het huidige tarief voldoende voor extra handhaving en adequaat beheer? Beheer is namelijk nodig gelet op de camping achtige taferelen. In hoeverre is kosten dekkendheid uitgangspunt en in hoeverre overweegt het college een tariefsaanpassing?
  3. In hoeverre is het duidelijk dat het aantal camperparkeerplaatsen is begrensd tot 30 of is parkeren voor campers buiten de aangegeven plekken ook toegestaan? Op welke manier is dat dan aangegeven voor (buitenlandse) toeristen?
  4. Als campers buiten de aangegeven vakken mogen staan: in hoeverre worden campers verplicht te betalen voor het aantal parkeerplekken dat ze benutten bij het parkeren?
  5. Wat vindt het college ervan dat – aldus de Goudse Post - campers na 72 uur een rondje maken en opnieuw parkeren op Klein Amerika? In hoeverre wordt hierop gehandhaafd? In hoeverre zijn er cijfers bekend hoe vaak dit gebeurt?
  6. Wat zijn de voorgenomen (handhavings)maatregelen als er straks een supermarkt naast de parkeerplaats wordt gerealiseerd en de verkeersdrukte en parkeerdruk zal toenemen?
  7. In hoeverre is het college voornemens om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden en zo ja, op welke locatie(s)?

Tot slot
De ChristenUnie vindt een camperplaats op Klein Amerika echt een prima toevoeging voor het toerisme in Gouda, maar het lijkt langzaam te sneuvelen onder zijn eigen succes. We hopen doordat de juiste maatregelen worden genomen dat nog steeds vele camperbezoekers de stad zullen bezoeken, maar dat wel binnen de gestelde randvoorwaarden. Want anders is er steeds minder plek op Klein Amerika voor ander verkeer en is er sprake van serieuze concurrentie voor campings om ons heen en dat lijkt me niet wenselijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten