maandag 9 september 2019

Gouda leeft met water

‘Gouda leeft met water’ is de titel van de visie op water van de Goudse binnenstad. Deze is opgesteld door de Wateralliantie Gouda. De wateralliantie is een samenwerking tussen groepen en organisaties die zich in Gouda actief inzetten op het gebied van water en geschiedenis. Denk aan het Watergilde als werkgroep van Die Goude, Stichting Gouda Sterk aan den IJssel, het Historisch platform, het Sluiswachtersgilde, de Museumhaven Gouda, het Singelpark, GOUDasfalt en meerdere ondernemers en betrokken burgers. In deze blog aandacht voor de watervisie, maar vooral voor de concrete ideeën die ook benoemd staan. Laten we in ieder geval deze gezamenlijke visie omarmen en aan de slag gaan! Dan is de Havensluis openen in de toekomst wellicht geen droom meer maar kan dan wel werkelijkheid worden.


De visie in een notendop
Er zitten veel herkenbare onderwerpen in waarvoor de verschillende organisaties zich al langer inzetten. Hiernaast zijn haalbare kleinere projecten benoemd die gefaseerd zouden kunnen worden opgepakt. Bovendien zoekt de visie naar cofinanciering, immers de gemeente Gouda zal gezien haar financiële positie zeker niet zelf al deze projecten kunnen financieren. Om tot realisatie te komen wordt gezocht naar het verbinden van cultuurhistorische inspiratie, klimaatadaptatie en kansen voor economische vitaliteit die elkaar onderling kunnen versterken, zodat het water in Gouda weer gaat stromen!
Een aantal belangrijke pijlers die in de visie benoemd staan:
1.    Ontdempen van een aantal watergangen
We willen de historische waterstructuur in de binnenstad van Gouda stapsgewijs terugbrengen. Hierdoor wordt niet alleen de cultuurhistorische waarde, maar ook de vitaliteit en de klimaatbestendigheid van de binnenstad vergroot. Prioriteit ligt bij de zuidelijke binnenstad.
2.    Aantrekkingskracht van het water benutten
De aantrekkingskracht van het water kan benut worden door de historische waterstructuur in de stad terug te brengen. Aan het water ontstaan meer kansen voor aantrekkelijk stedelijk wonen. Langs het water is ook ruimte voor andere functies zoals horeca, ambachten, galerieën en unieke winkeltjes. Daarbij wordt bezien of een positief effect op de vastgoedwaarde van panden kan worden benut voor bijvoorbeeld een binnenstadsfonds om het nieuwe ‘oude water’ te realiseren.
3.    Klimaatadaptatie
Het stapsgewijs herstellen van historische open waterstructuur past bij het beter kunnen opvangen van clusterbuien. Klimaatbeleid geeft mogelijk ook een andere kijk op bijvoorbeeld mobiliteit in de binnenstad. Selectiever zijn met de auto in de stad en kleinschalige vervoersystemen geven ruimte om naar de ruimtelijke kwaliteit te kijken. Wij denken dat dit kansen geeft om de historische beleving van het water meer terug te laten komen door er een vergroening en verbetering van de openbare ruimte aan toe te voegen.
Ik denk hierbij gelijk aan het voorbeeld van de binnenstad van Utrecht, dat echt richt op het fietsverkeer en met succes. Hierdoor is meer ruimte om kwaliteit toe te voegen in de openbare ruimte. Waarom zou dat inderdaad ook in de toekomst niet in Gouda kunnen? We fietsen in Gouda toch ook al veel?
 
Concrete projecten
In een bijlage staat op een a4-tje wellicht wel de meest interessante informatie. Een aantal ideeën die mij uit deze lijst opvallen:
  • Ontdempen van het Nonnenwater, doorsteek Nonnenwater naar Verloren Kost en gracht tussen Fluwelensingel en Vijverstraat.
  • Bruggen tussen Vissteeg en Peperstraat en tussen Herpstraat en Crabethstraat
  • Langzaam verkeersbrug naar GOUDasfalt en de Krimpenerwaard.
  • Intieme vaarroute ontwikkelen, door bijvoorbeeld de watergang Achter de Waag weer te openen.
  • een Watermuseum
  • Betere aansluiting op vaarroutes zoals het Rondje Rijn-IJssel
  • Meer aanlegmogelijkheden in de Hollandsche IJssel, door drijvende steigers of door ligplaatsen bij Goudasfalt.
  • Instellen van een ‘Waterbestuurder’
  • En last but not least; het openen van de Havensluis
Een aantal van deze ideeën kunnen mijn inziens snel worden opgepakt, zoals het aanwijzen van een waterbestuurder, het oprichten van een watermuseum (samenwerking Museum Gouda?) en meer aanlegmogelijkheden. Andere ideeën zullen samen met de stad, provincie en waterschap onderzocht moeten worden en gekeken moeten worden waar de kansen nu en in de toekomst liggen, voornamelijk ook qua financiering. Ik zal me als raadslid daar waar het kan in ieder geval in blijven zetten om stappen te zetten naar een stad die meer en meer leeft met water!
Uw mening?
Maar wat vindt u eigenlijk van deze watervisie? en waar ziet u kansen voor de binnenstad van Gouda? Ik ben benieuwd naar uw mening. Laat deze gerust achter onder deze blog in het commentaarveld. Daarbij wil ik oproepen dat diegene die altijd fanatiek tegen dit soort ontwikkelingen in de binnenstad zijn; denk eens mee hoe we onze stad Gouda toekomstbestendig en misschien nog een beetje mooier kunnen maken!

1 opmerking: