maandag 2 september 2019

Zwervende plastic afvalzakken in Gouda

In het najaar van 2019 gaan we als gemeenteraad eindelijk spreken over verbeteringen voor Afval Scheiden Loont in Gouda. Voor sommige inwoners komen deze verbeteringen wellicht wat laat, voor mij in ieder geval wel. De overlast van zakken plastic afval die af en toe door de stad waaien zijn een doorn in het oog. Zeker voor iemand die van ons mooie stad Gouda houdt. Maar laten we ook de doelen en resultaten zeker niet vergeten! 

Onderzoek anders inzamelen plastic afval
De gemeenteraad heeft al in oktober 2018 het college gevraagd een aantal varianten te onderzoeken voor het inzamelen van plastic afval. In die bijeenkomst was duidelijk geworden dat sinds de invoering van Afval Scheiden Loont ruim 2,5x zoveel PMD (Plastic, Metalen en Drankkartons) apart aangeboden wordt dan in voorgaande jaren. Het grootste – in ieder geval meest zichtbare – knelpunt is de grote hoeveelheid zakken die elke week op straat wordt aangeboden. Zeker als het om PMD gaat is er nog wat te verbeteren. Van een aantal suggesties die de diverse partijen hadden voorgesteld, worden nu een aantal scenario’s door de gemeente en Cyclus nader onderzocht:
·         Naast het één keer per week inzamelen met zakken, ook meer verzamelcontainers plaatsen zowel boven- als ondergronds; 
·         PMD niet meer inzamelen met zakken maar alleen nog met minicontainers en boven en ondergrondse verzamelcontainers. 
·         twee keer per week inzamelen met zakken.
De eerste twee scenario’s hadden we als ChristenUnie ook aangereikt. Bovendien wordt hierin het idee van ons meegenomen voor het toevoegen van perscontainers, welke meer plastic afval in één keer aan kunnen. We zijn benieuwd naar de uitkomsten hiervan, maar tot die tijd vinden we als ChristenUnie dat de inzameling toch ook al beter moet. We zijn daarom benieuwd hoe de gemeente op dit moment omgaat met het zwerven van plastic afval en hebben hierover vragen gesteld.

Vragen gesteld aan college
De laatste tijd staan sociale media vol met foto’s van plastic afvalzakken in de openbare ruimte die daar niet thuis horen. Daarbij is de vraag of er net zo adequaat wordt ingegrepen bij overtredingen van verkeerd aanbieden als na de invoering van afval scheiden loont. Toen werd er mijn inziens alerter gereageerd en hadden we als gemeenteraad ook meer geld beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving. Het is zonde als het draagvlak afneemt doordat een aantal inwoners zich niet netjes houdt aan de afspraken van plastic afval inzamelen. Zaak is goed te blijven handhaven bij verkeerd aanbieden. Dit is de reden dat ik namens de ChristenUnie een aantal vragen heb gesteld aan het college.

Technische vragen
De vragen die ik heb gesteld zijn de volgende:
  • Hoe wordt een melding over losse of verkeerd aangeboden plastic zakken (PMD) afgehandeld? 
  • Hoeveel meldingen van verkeerd aangeboden PMD-zakken zijn er sinds 1 januari 2019 binnengekomen? 
  • Zijn er afspraken binnen welke termijn plastic afval zakken na een melding van straat moeten zijn gehaald? 
  • Wat is er tot nu toe gedaan met de verbeterpunten die zijn genoemd in de bijeenkomst in 2018? Als er verbeteringen op basis daarvan zijn doorgevoerd, heeft dit tot verbetering van de situatie geleid?
Tot slot
Ik ben benieuwd naar de antwoorden en hoop snel dat we minder overlast gaan ervaren van zwervende plastic afvalzakken in de stad. En vergeet natuurlijk niet, ziet u iemand zich vergissen met het afval aanbieden op de verkeerde dag, spreek iemand daar dan ook op aan. Zo hebben we samen Oog voor Gouda. 

1 opmerking:

  1. Wat de beste oplossing is, weet ik niet. Eén ding is wel duidelijk: we moeten 'as soon as possible' van die zakken af: ze scheuren te makkelijk open en de sloten en bermen (in Korte Akkeren) liggen geregeld vol met plastic en meeuwen gaan met de inhoud aan de haal. En zelfs als de zakken wel gesloten blijven, waaien ze (bij een stevige wind) nog alle kanten op.

    BeantwoordenVerwijderen