dinsdag 28 mei 2019

Vliegtuigen boven Gouda; geluidshinder neemt toe

Voor de gemeenteraad van woensdag 22 mei 2019 had ik een motie voorbereid om aandacht te vragen voor de toenemende geluidshinder van vliegtuigen boven Gouda. In deze blog kort de aanleiding, de inhoud van de motie en hoe de behandeling van de motie gegaan is.
Foto: Theo Krins
Aanleiding
Al sinds ik raadslid ben in 2014 ben ik bezig met dit onderwerp. Het blijft me verbazen welke reacties ik nog steeds tegenkom van mensen die zelf geen last hebben van het geluid van overvliegende vliegtuigen. Dat kan wellicht, er zijn echter in Gouda steeds meer mensen die er niet tegen kunnen of er slecht van slapen. De toename van voornamelijk het landend verkeer naar Schiphol is daarbij een belangrijke factor. Dit komt omdat in 2016 de routes meer naar Gouda zijn komen te liggen, ik schreef hier in 2017 al een blog over. Kan je in het weekend net even rustig in je tuin zitten na een week hard werken, vliegt er elke twee minuten een vliegtuig over. Nu was deze ‘eer’ voornamelijk voor bewoners van de wijk Goverwelle, inmiddels hebben steeds meer wijken last van vliegtuigen. Ik woon zelf in de wijk Kort Haarlem en constateer dat de geluidsoverlast met het jaar toeneemt.  
De motie ‘Geluidsoverlast vliegtuigen boven Gouda’
Ik neem bewust een keer de precieze tekst van de motie op, zodat jullie als lezers kunnen zien hoe dat eruit ziet.
De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 22 mei 2019
Constaterende dat:
 1. Steeds meer bewoners in Gouda overlast ervaren van vliegtuigen, met name in de wijken Bloemendaal en Goverwelle, mede door een nieuwe landingsroute die sinds 2016 over Gouda is gaan lopen (Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan).
 2. Vanuit Gouda het aantal klachten dat binnen is gekomen bij BAS (Bewoners-AanspreekpuntSchiphol) gestegen is van 3 meldingen per kwartaal in 2015 naar honderden klachten per kwartaal in 2018.
 3. De ODMH informatie heeft gedeeld waarin staat dat de geluidsoverlast veel groter is dan tot nog toe aangenomen en geluidsniveaus heeft berekend van overvliegende vliegtuigen  tot 77 dB(a) (zie bijlage, 80 dB(a) is pijngrens gehoor).
 4. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in oktober 2018 een rapport heeft aangeboden aan de Europese Unie waarin is aangetoond dat geluidhinder van vliegtuigen serieuze gezondheidseffecten tot gevolg heeft, waaronder hart- en vaatziekten, leerproblemen en slaapverstoring en wanneer dit advies gevolgd wordt Gouda binnen de geluidscontour van Schiphol ligt(45 dB(a)).
Overwegende dat:
 1. Een eerlijke discussie moet plaatsvinden voor de verdere groei van Schiphol waarin uitgegaan wordt van reëel geluidswaarden.
 2. Bij eventuele verdere uitbreiding Gouda zeker nog meer geluidsoverlast gaat krijgen van het startend luchtverkeer naar het zuiden, het landend vliegverkeer, en laagvliegend verkeer van Rotterdam airport onder de vliegbewegingen van Schiphol door.
 3. Wethouder van den Heuvel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wel in Omgevingsraad van Schiphol deelneemt en Gouda zelf niet.
 4. Een voorstel in behandeling komt in de Omgevingsraad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk waar gesproken gaat worden over de vertrekroutes van Schiphol en deze routes ook Gouda betreffen.
 5. Hoger vliegen boven Gouda een oplossing kan zijn om de geluidsoverlast te laten afnemen.

Verzoekt het college:
 1. Samenwerking te zoeken met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en hen te steunen in hun inbreng in de Omgevingsraad van Schiphol en steun te geven aan het onderzoek voor wijziging van de vertrekroutes (Lekko-route) om tot vermindering van geluidsoverlast te komen.
 2. Een brief te schrijven aan de Omgevingsraad Schiphol en de Provincie Zuid-Holland vanuit de gemeente Gouda en daarin in ieder geval:
  • de zorgen te uiten over de explosieve groei van geluidsoverlast in Gouda.
  • de gegevens van de metingen van de brief van de Omgevingsdienst op te  nemen.
  • de oplossing aan te reiken om hoger te vliegen boven Gouda.
 3. De gemeenteraad te informeren over de reacties op de brief en waar mogelijk de inbreng en inspanningen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de Omgevingsraad.
en gaat over tot de orde van de dag.
Motie is met ruime meerderheid aangenomen
Foto; Theo Krins
De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen (27 stemmen voor en 6 tegen). Partij voor de Dieren, VVD en GemeenteBelangenGouda (GBG) stemden tegen dit voorstel. GBG ontkent als enige partij het probleem. En nog een korte reactie op de meest kritiekpunten op een rijtje:
 • Ja, we moeten minder vliegen, vliegen eerlijk belasten en op korte afstanden de trein gebruiken.
 • regionale samenwerking is prima om dit probleem aan te pakken, niet voor niets zoeken we samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
 • En dat je met deze motie niets oplost, tja, volgens mij kunnen we lokaal dit probleem niet oplossen! Wel kunnen we kijken hoe we het probleem op de kaart zetten en een politieke lobby voeren bijvoorbeeld t.a.v. geluidsoverlast…..Dat kan lokaal wel!
Klagen helpt!
Niet alleen een motie in de gemeenteraad helpt, u kan zelf ook helpen. Heeft u last van het geluid van vliegtuigen boven Gouda? Dien dan gerust een klacht in. Klagen helpt zeker aangezien deze klachten geregistreerd worden. Sinds kort moet u bij Schiphol wel een account aanmaken….

·         Voor Schiphol, klik hier                         

·         Voor Rotterdam The Hague airport, klik hier

Ik zal me als raadslid net als de vorige jaren in blijven zetten voor dit onderwerp!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten