vrijdag 29 januari 2021

Vliegtuigen boven Gouda; machtig Schiphol!

Door de Covid-19 crisis is het luchtverkeer flink afgenomen. Echter, nog steeds wordt er gevlogen en hard doorgewerkt om in de toekomst nog meer te mogen vliegen, ook boven Gouda. Er lijken andere wetten te gelden voor de luchtvaart. Recentelijk bleek dit voor mij onder andere uit het een debat in de Tweede Kamer waar het Kabinet aangaf dat het luchtruim met Groot Brittannië niet afgesloten kan worden t.b.v. minder besmettingen. In deze blog aandacht voor de macht van de luchtvaart. Daarbij wil ik aangeven dat ik niet tegen vliegen ben als dat noodzakelijk is, maar wel voor een eerlijk verhaal en eerlijke regels, ook voor de luchtvaart en Schiphol. In deze blog een voorbeeld van wat echt moet veranderen. Want het is nu wel heel moeilijk om als burger te zorgen dat de overlast van Schiphol verminderd. In deze blog neem ik jullie mee in het proces om te komen tot een aanpassing van het vliegverkeer boven Gouda en het resultaat. 

Gouda ligt strategisch

Gouda ligt strategisch voor Schiphol, bij toekomstig verdere groei zal Gouda meer en meer overlast ervaren. Gouda ligt precies tussen Schiphol en het zogenaamde oriëntatiepunt WOODY (ligt bij Woensdrecht, nabij Bergen op Zoom). Vliegtuigen die naar het zuiden vliegen, bijvoorbeeld naar Frankrijk, Spanje en Portugal, maken gebruik van dit oriëntatiepunt. Om eerder bij ‘Woody’ te komen wordt de route afgesneden en vliegt men dwars over Gouda. Dit scheelt een aantal seconden in reistijd en een paar liter brandstof. 


Inzet voor minder overlast boven Gouda

De inzet van de gemeente Bodegraven- Reeuwijk, gemeente Gouda en de belangenvereniging vliegtuigoverlast Gouda was om de route van het opstijgend vliegverkeer vanaf de Kaagbaan (KUDAK route) te verleggen richting oosten. Dit om de overlast meer te spreiden. Het kostte jaren om deze nieuwe vliegroute voor elkaar te krijgen. Alleen vanwege de grote maatschappelijke druk is dit mijn inziens gelukt. 


Een slager die zijn eigen vlees keurt

Hoe gaat zo’n verplaatsing van een route dan in zijn werk? De onderhandelingen die plaats vinden, vinden plaats met de betrokken gemeenten. Dit gebeurt dus ook met de gemeenten die wellicht meer overlast gaan ervaren. Met elkaar moeten de gemeenten het eens worden. Door deze manier van vergaderen is het al lastig om tot verandering van routes te komen. 

De vergaderingen voor o.a Gouda vinden plaats in het cluster Groene Hart. voor het overleg wordt een rapport met berekeningen en ingewikkelde modellen opgesteld. De berekeningen die in het rapport zijn opgenomen zijn discutabel gezien de uitgangspunten die voor de berekening gebruikt worden. Op basis van dit rapport wordt gekeken hoeveel de ene gemeente er qua overlast op vooruit gaat en de andere er op achteruit. Het probleem wat hierdoor ontstaat is dat niet meer nagedacht wordt over een goede oplossing voor de overlast, maar alleen over vage getallen wordt gesproken die in het rapport staat. 

Als alle gemeenten instemmen met een nieuwe route gaat het voorstel vervolgens door naar een tweede overlegronde, de werkgroep ORS. In deze werkgroep zitten KLM, Schiphol en ook de gemeenten, provincien, LVNL, bewonersgroepen (in dit geval allen bewonersgroep Kaagbaan buitengebied) en het ministerie. KLM en Schiphol bepalen uiteindelijk mede of er iets veranderd en dit pas als gemeenten er samen over eens zijn. Wat mij betreft een vorm van slager die zijn eigen vlees keurt. 


Routeverlegging; maar je hoeft je er niet aan te houden

Een routeverlegging is voor het stijgende verkeer van de Kaagbaan door deze onderhandelingen in het najaar van 2020 geslaagd. Hier zou Gouda en met name Gouda Goverwelle ook de vruchten plukken en minder overlast ervaren, was de gedachte. Nu zijn we een paar maanden verder en niets is wat het lijkt (zie kaartje). Alleen tot 3000 voet hoogte hoeft men zich aan de route te houden (ongeveer ter hoogte van Nieuwkoop), met als gevolg dat alsnog de meeste vluchten over Gouda komen. Dus je spreekt iets af met elkaar, hebt daar heel veel overleg over, maar vervolgens hoef je je niet aan de afspraak te houden. Wat mij betreft kan dit echt niet.


momentopname hoe route gevlogen wordt over Gouda na ingaan nieuwe afspraken

Wassen neus

Dit soort verhalen maken mij zeker fanatiek. Dit kan toch niet waar zijn in een democratisch land. Inspraak betekent dus eigenlijk, op papier boeken we een voordeel in (Schiphol heeft hiermee namelijk 118 minder gehinderden op papier) maar lossen vervolgens totaal de overlast niet op. Participatie is een wassen neus. Er wordt een idee gegeven dat je mee mag praten, maar het probleem van overlast wordt uiteindelijk voor niemand echt opgelost, alleen op papier. Dat heeft dan weinig nut en is volgens mij niet een eerlijk systeem.


Naar een eerlijk verhaal

Ik ga er toch vanuit dat Schiphol zich gewoon aan routes moet gaan houden over een langere afstand. Want op deze manier verliezen ze voor mij alle geloofwaardigheid. Ik vind het echt bijzonder dat dit in Nederland zo kan en we dit met z’n allen goed vinden, of je nu wel last hebt van vliegtuigen of niet. Wat vindt u? Laat gerust een reactie achter op deze blog.


Binnenkort nog twee blogs over de nieuw luchtvaartherziening die nu ter inzage ligt en het landelijke verkiezingsprogramma van de ChristenUnie en de inzet om de luchtvaart te gaan veranderen. 

6 opmerkingen:

 1. Christiaan, het klopt wel, want ondanks de corona is het vliegverkeer weliswaar minder, maar nog altijd aanwezig boven Goverwelle. In de maand december wordt er nog via dezelfde routes gevlogen als daarvoor. Dit terwijl vanaf december de route verlegd zou worden. Dus niet. Ik begrijp ook niet dat zoiets kan in Nederland. Er zijn zoveel mitsen en maren aan het vliegverkeer, overlast en milieuvervuiling dat minderen de enige echte oplossing is. Binnen Europa alles met de trein. De oplossing is vrij eenvoudig en blijkt ook uit onderzoek dat het makkelijk kan. Wat heb je aan welvaart als er geen welzijn meer is?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank voor de reactie. Eens ik hoop dat iedereen wakker wordt en ook een zienswijze indient op nu ter inzage gelegde luchtruimherziening.

   Verwijderen
 2. De situatie wordt naar mijn idee nog veel zorgelijker als alles na corona weer wordt opgestart. De Luchtvaartnota 2020-2050 zet in op groei. Om bij groei de veiligheid te kunnen garanderen is gekozen voor vaste smalle en verplichte in- en uitvliegstroken. De luchtvaartnota is vastgesteld, maar waar die "snelwegen" van vliegtuigen komen te liggen is daarin niet bepaald. Daar komt nog de luchtruimherzieningsnota voor. Het idee van de smalle stroken is, dat een vaste strook bewoners alle overlast krijgt en daardoor andere bewoners minder overlast krijgen. Over de locatie van de routes is dus nog niets vastgesteld, dus mocht zo'n route boven Gouda liggen, dan zullen we goed op moeten letten om tijdig bezwaar te maken tegen de herziening van het indeling van het luchtruim!!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik vermoed gezien de strategische ligging dat Gouda hier last van krijgt ook als je de situatie leest dat nu bij voorkeur ook naar het zuiden gevlogen wordt over Gouda.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wen er maar aan. Deze luchtvaart is goed in inspraak met omwonenden. Maar niet goed in het houden aan afspraken. Dat heet dan vaak anticiperend handhaven. Uiteindelijk zijn ze niet gewend om zich aan afspraken te houden en doen gewoon wat hun het beste uitkomt. Omwonenden: noodzakelijk kwaad.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik ga er zeker niet aan wennen, luchtvaart moet echt problemen zien te verminderen en niet alleen op papier. Daarnaast, wat is welvaart waard als je geen eens in de zomer rustig meer in je tuin kan zitten?

  BeantwoordenVerwijderen