dinsdag 28 mei 2019

Vliegtuigen boven Gouda; geluidshinder neemt toe

Voor de gemeenteraad van woensdag 22 mei 2019 had ik een motie voorbereid om aandacht te vragen voor de toenemende geluidshinder van vliegtuigen boven Gouda. In deze blog kort de aanleiding, de inhoud van de motie en hoe de behandeling van de motie gegaan is.
Foto: Theo Krins
Aanleiding
Al sinds ik raadslid ben in 2014 ben ik bezig met dit onderwerp. Het blijft me verbazen welke reacties ik nog steeds tegenkom van mensen die zelf geen last hebben van het geluid van overvliegende vliegtuigen. Dat kan wellicht, er zijn echter in Gouda steeds meer mensen die er niet tegen kunnen of er slecht van slapen. De toename van voornamelijk het landend verkeer naar Schiphol is daarbij een belangrijke factor. Dit komt omdat in 2016 de routes meer naar Gouda zijn komen te liggen, ik schreef hier in 2017 al een blog over. Kan je in het weekend net even rustig in je tuin zitten na een week hard werken, vliegt er elke twee minuten een vliegtuig over. Nu was deze ‘eer’ voornamelijk voor bewoners van de wijk Goverwelle, inmiddels hebben steeds meer wijken last van vliegtuigen. Ik woon zelf in de wijk Kort Haarlem en constateer dat de geluidsoverlast met het jaar toeneemt.  
De motie ‘Geluidsoverlast vliegtuigen boven Gouda’
Ik neem bewust een keer de precieze tekst van de motie op, zodat jullie als lezers kunnen zien hoe dat eruit ziet.
De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 22 mei 2019
Constaterende dat:
 1. Steeds meer bewoners in Gouda overlast ervaren van vliegtuigen, met name in de wijken Bloemendaal en Goverwelle, mede door een nieuwe landingsroute die sinds 2016 over Gouda is gaan lopen (Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan).
 2. Vanuit Gouda het aantal klachten dat binnen is gekomen bij BAS (Bewoners-AanspreekpuntSchiphol) gestegen is van 3 meldingen per kwartaal in 2015 naar honderden klachten per kwartaal in 2018.
 3. De ODMH informatie heeft gedeeld waarin staat dat de geluidsoverlast veel groter is dan tot nog toe aangenomen en geluidsniveaus heeft berekend van overvliegende vliegtuigen  tot 77 dB(a) (zie bijlage, 80 dB(a) is pijngrens gehoor).
 4. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in oktober 2018 een rapport heeft aangeboden aan de Europese Unie waarin is aangetoond dat geluidhinder van vliegtuigen serieuze gezondheidseffecten tot gevolg heeft, waaronder hart- en vaatziekten, leerproblemen en slaapverstoring en wanneer dit advies gevolgd wordt Gouda binnen de geluidscontour van Schiphol ligt(45 dB(a)).
Overwegende dat:
 1. Een eerlijke discussie moet plaatsvinden voor de verdere groei van Schiphol waarin uitgegaan wordt van reëel geluidswaarden.
 2. Bij eventuele verdere uitbreiding Gouda zeker nog meer geluidsoverlast gaat krijgen van het startend luchtverkeer naar het zuiden, het landend vliegverkeer, en laagvliegend verkeer van Rotterdam airport onder de vliegbewegingen van Schiphol door.
 3. Wethouder van den Heuvel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wel in Omgevingsraad van Schiphol deelneemt en Gouda zelf niet.
 4. Een voorstel in behandeling komt in de Omgevingsraad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk waar gesproken gaat worden over de vertrekroutes van Schiphol en deze routes ook Gouda betreffen.
 5. Hoger vliegen boven Gouda een oplossing kan zijn om de geluidsoverlast te laten afnemen.

Verzoekt het college:
 1. Samenwerking te zoeken met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en hen te steunen in hun inbreng in de Omgevingsraad van Schiphol en steun te geven aan het onderzoek voor wijziging van de vertrekroutes (Lekko-route) om tot vermindering van geluidsoverlast te komen.
 2. Een brief te schrijven aan de Omgevingsraad Schiphol en de Provincie Zuid-Holland vanuit de gemeente Gouda en daarin in ieder geval:
  • de zorgen te uiten over de explosieve groei van geluidsoverlast in Gouda.
  • de gegevens van de metingen van de brief van de Omgevingsdienst op te  nemen.
  • de oplossing aan te reiken om hoger te vliegen boven Gouda.
 3. De gemeenteraad te informeren over de reacties op de brief en waar mogelijk de inbreng en inspanningen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de Omgevingsraad.
en gaat over tot de orde van de dag.
Motie is met ruime meerderheid aangenomen
Foto; Theo Krins
De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen (27 stemmen voor en 6 tegen). Partij voor de Dieren, VVD en GemeenteBelangenGouda (GBG) stemden tegen dit voorstel. GBG ontkent als enige partij het probleem. En nog een korte reactie op de meest kritiekpunten op een rijtje:
 • Ja, we moeten minder vliegen, vliegen eerlijk belasten en op korte afstanden de trein gebruiken.
 • regionale samenwerking is prima om dit probleem aan te pakken, niet voor niets zoeken we samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
 • En dat je met deze motie niets oplost, tja, volgens mij kunnen we lokaal dit probleem niet oplossen! Wel kunnen we kijken hoe we het probleem op de kaart zetten en een politieke lobby voeren bijvoorbeeld t.a.v. geluidsoverlast…..Dat kan lokaal wel!
Klagen helpt!
Niet alleen een motie in de gemeenteraad helpt, u kan zelf ook helpen. Heeft u last van het geluid van vliegtuigen boven Gouda? Dien dan gerust een klacht in. Klagen helpt zeker aangezien deze klachten geregistreerd worden. Sinds kort moet u bij Schiphol wel een account aanmaken….

·         Voor Schiphol, klik hier                         

·         Voor Rotterdam The Hague airport, klik hier

Ik zal me als raadslid net als de vorige jaren in blijven zetten voor dit onderwerp!

maandag 20 mei 2019

Een dagje SSN aanvragen bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam

Donderdag 7 mei 2019 ben ik naar een ‘walk in day’ gegaan om een SSN aan te vragen. Dit is een nummer die je nodig hebt om in Amerika belasting aangifte te doen. Dit kan zelfs al voor je spelen als je 1 van je ouders Amerikaan is of, zoals in mijn situatie er zelf ben geboren en na een half jaar terug verhuisd bent terwijl je beide ouders Nederlander zijn. In een vorige blog schreef ik hier al over. In deze blog beschrijf ik wat je kan verwachten op een walk in day. Ik was zelf best wel zenuwachtig en hoop dat diegene die deze blog lezen dat wat minder zijn. Je kan namelijk weinig informatie vinden over wat je te wachten staat. Let trouwens op, voordat je naar de Walk in day gaat moet je vanalles regelen. Een helder overzicht kun je vinden op de website van American Overseas.

Aankomst
Deze donderdag was een extra walk in day van 13.30 tot 14.30 uur, een beter tijdstip dan de vrijdagochtend vroeg. Omdat ik zeker wilde weten dat ik die dag ook geholpen wordt, was ik al om 12.30 uur in de rij gaan staan. Ik was de 5e in de rij. In de rij was een bijzondere toch wel gespannen sfeer van andere mensen die niet wisten wat hun was overkomen en nu hoopten alle papieren bij zich te hebben zodat ze ook een aanvraag konden doen. Ook werden gevoelens gedeeld over de bizarre situatie waarin we zaten. Een man die ik sprak was in de rij stond was min of meer door mijn krantenartikel nu toch ook gegaan.


Papierwerk SSN
In de rij gaan staan heeft alleen zin als je alle papieren die belangrijk zijn bij je hebt! Het is belangrijk dat je 1 mapje hebt met originelen en 1 mapje met kopieën waarbij je de documenten op dezelfde volgorde legt. Onderstaand een overzicht van wat je mee moet brengen:

 1. Formulier SS5 en SSL-706 (alleen Part I en Part II), ingevuld, maar ondertekening doe je daar pas!
 2. Paspoort (en kopie)
 3. Certificate of Birth (Officieel Amerikaans geboortebewijs). Als je deze niet hebt, moet je dus eerst zorgen dat je hier op de één of andere manier aan komt
 4. Uitgebreid uittreksel geboorteregister, aan te vragen in je eigen gemeente, waarin zoveel als mogelijk adressen staan waar je vroeger gewoond hebt, liefst tot aan je geboorte terug. De service per gemeente verschilt enorm hierin. Ik werd bij de gemeente Gouda gelukkig erg goed geholpen!
 5. 3 officiële originele documenten die bewijzen dat je in je jeugd in Nederland hebt gewoond (denk aan schooldiploma’s, rapporten, doopakte...)
Ik geef overigens met het schrijven van deze blog met bovenstaande opsomming echter geen garanties dat je met deze gegevens daadwerkelijk ook een goede SSN aanvraag indient en of de benodigde gegevens in der tijd veranderen!

Hoe werkt t?
Eerst wordt de rij met mensen rechtgezet, zodat je goed op de stoep staat en komt er iemand naar buiten met een uitleg. Als iedereen goed staat mag je vervolgens 1 voor 1 naar binnen. Je komt dan bij de bewaking. Tassen blijven daar achter, je map met documenten neem je mee. Pas op, je mag geen laptop of iPad bij je hebben! Een telefoon is overigens geen probleem. Ik had mijn iPad dus maar thuis gelaten. Als je door de scan bent gekomen (riemen af etc.) heb je twee ruimtes met in totaal 5 balies met glas ertussen. Je wordt dan netjes verwezen naar één van de balies. Daar wordt je geholpen.

Balie
Ik had een alleraardigste vrouw aan de balie, waarbij ik direct in het Engels verzocht heb of ook Nederlands gesproken kan worden. Ze zullen namelijk altijd in het Engels beginnen. Gelukkig kon ze ook een beetje Nederlands en dat maakte het spreken met elkaar wel wat makkelijker, waardoor ik alles voldoende begreep. Ze vragen stuk voor stuk de gegevens op die je hebt meegenomen. Als alles correct is en ondertekend, dan worden nog 10 vragen in het Engels gesteld. Het zijn vragen als heb je een rijbewijs in de VS gehad of een uitkering, een soort check vragen of je niet eerder wel iets met Amerika hebt gehad. Als je de vraag niet snapt wordt het nogmaals voorgelezen of uitgelegd. Na die vragen, is je aanvraag gereed. Als je overigens iets niet bij je hebt, kunnen ze de aanvraag niet afronden en zullen ze je wegsturen. Ik vind dat ik netjes geholpen ben. De reden waarom je er bent maakt je wellicht boos, maar als je gewoon je best doet, wordt je echt vriendelijk te woord gestaan, als het moet ook in het Nederlands.

En toen was ik klaar
Wat vreemd blijft is dat je geen ontvangstbevestiging krijgt. Ik vind dat vrij normaal en zeker met de sanctie van de bank in je achterhoofd dat je wellicht per 1 oktober geen bankrekening meer hebt, vind ik dit wel onzorgvuldig. Ik had dit bewijs namelijk graag aan mijn bank gestuurd. Ook als de aanvraag mis gaat heb ik niets in handen van bewijs dat ik daadwerkelijk wel een aanvraag heb ingediend. Wat ik ook bijzonder vind is dat je verder geen vragen kan stellen. Ze weten niets, als je een vraag hebt moet je het consulaat in Dublin bellen. Ik wist dat wel en heb toch nog geprobeerd een bewijs en behandeltermijn na te vragen. Hier is geen antwoord op gekomen. Ik vind dit een bijzondere handelswijze. Je bent zelf een tijd bezig om tot een goede aanvraag te komen en als je er wegloopt weet je niks. Net of je een aanvraag in een black box hebt gestopt. En nu maar hopen dat ik snel een SSN ontvang, ik zou namelijk graag als Nederlander mijn betaalrekening houden.

Tot slot
Met een SSN ben je er nog niet. Als je van de Streamline procedure gebruik wilt maken en wilt voldoen aan de Amerikaanse belastingwetgeving zul je ook nog minimaal drie jaar belastingaangifte moeten doen en daarna jaarlijks blijven doen. Ik ben hierbij goed geholpen door AmericanOverseas. Ik heb overigens geen aandelen in het bedrijf, maar ben tevreden met hoe ze me geholpen hebben. Ik zal binnenkort ook te zien zijn in filmpjes van hun om mijn ervaringen te delen. Dit om aandacht te vragen voor deze bizarre situatie waarin ik en nu nog zo’n 20.000 andere Nederlands Amerikanen zich in bevinden en ik hoop dat de politiek in de Tweede Kamer wakker schrikt. Ik wens iedereen in het uitzoeken wijsheid toe en maak je zelf niet te gek! Het doet veel met je, dat weet ik, je staat er mee op en je gaat ermee naar bed... maar toch, als je alles gedaan hebt om e.e.a. te regelen, kan je jezelf niets verwijten.....
 
Disclaimer; blog is een momentopname van mei 2019.

Walk in day data: https://nl.usembassy.gov/shortcode/social-security-walk-in-days-in-amsterdam/

 

zaterdag 18 mei 2019

Geboren in VS: dure pech voor mijzelf

Ik zit persoonlijk opeens in een bizar verhaal. Normaal schrijf ik over wat me bezig houdt in de Goudse politiek, maar voor deze situatie maak ik toch een uitzondering. Ik ben al sinds mijn geboorte Nederlander, echter omdat ik in Amerika geboren ben en daar 6 maanden gewoond heb, heb ik als tweede nationaliteit ook de Amerikaanse. Op zich geen probleem, totdat ik een brief van de bank kreeg. Hierin stond of ik een SSN of een Loss of Nationality kan opsturen, omdat mijn bankgegevens gedeeld werden met de belastingdienst van Amerika (IRS). Ik heb toen gekeken wat dit inhoud en kwam in een slecht boek terecht. In deze blog meer over dit slechte boek, de aandacht in het landelijk AD van 1 mei 2019 en de reacties erop en hoe ik probeer een lobby op te zetten in de Tweede Kamer.
Wat is er aan de hand?
Amerika is naast Eritrea het enige land dat aan zijn ingezetenen ook belasting vraagt als ze buiten het land wonen en werken. Dit is al heel lang, echter niet bekend bij een grote hoeveelheid Amerikanen (ruim 40000 in Nederland) zoals ik. Ik betaal namelijk al netjes belasting in Nederland, maar het moet dus dubbel. Doordat in Amerika de zogenaamde Facta (per 2015) wetgeving is ingevoerd wordt echter actiever beleid gevoerd om iedereen op te sporen en belastingaangifte te laten doen. De hoofddoelstelling van de wetgeving is om belastingontduiking tegen te gaan van grote bedrijven (bijv. Google, Microsoft, Apple)  of rijke Amerikanen die geld parkeren in het buitenland, Daar is natuurlijk niets mis mee. Nu wist ik niet dat ik in Amerika belastingplichtig ben (woon heel mijn leven in Nederland, alleen geboren in de VS en 6 maanden daar gewoond) en ben nog nooit door de Amerikaanse overheid daar op gewezen.

Hoe begon het verhaal voor mij?
Een brief van de bank in maart 2019 heeft bij mij gezorgd dat ik met mijn belastingaangifte nu druk doende ben. Het voelt echter heel oneerlijk. Hoe kan het dat als een overheid nog nooit zijn ingezetenen heeft geïnformeerd over een belastingplicht, ik vanaf 1 oktober 2019 grote kans heb dat ik geen beschikking meer kan hebben over een betaalrekening in Nederland totdat ik een SSN heb (Amerikaanse belastingnummer). Die SSN heb ik donderdag 9 mei  aangevraagd, maar nu begrijp ik dat het soms tot 9 maanden kan duren voordat ik een SSN nummer ontvang.... dan ben ik dus te laat. Daarnaast moet ik dus elk jaar belastingaangifte gaan doen in de VS. Via een bepaalde regeling kan ik met 3 jaar terug weer netjes voldoen via de ‘Streamlined Procedure’. Ik ga echter voor 6 jaar, dan kan ik gelijk af van mijn Amerikaanse nationaliteit af. Dit grapje kost bij elkaar zo’n €5.000,-. Dit kan ik gelukkig nog wel opbrengen, maar veel mensen ook niet. Daarnaast is het de vraag of bijvoorbeeld mensen die een uitkering nodig hebben gehad, nog een fikse belasting aan Amerika moeten betalen omdat daar de uitzonderingsregels van de belastingen niet gelden...…
Ik vind het onbegrijpelijk dat mijn (betaal)rekening kan worden geblokkeerd, zonder dat ik wist dat ik iets fout doe en dan ook nog op korte termijn. Dit voelt heel onrechtvaardig en me behandeld als een crimineel. Het betreft naar mijn informatie in Nederland zo’n 42.000 Nederlanders, dit verhaal staat dus niet op zich. Ik begreep ook dat zeker 40% van deze groep nog geen SSN heeft.
Nu lijkt het voor mij vooral veel papierwerk te worden, echter als je een onderneming hebt en winst maakt krijg je pas echt grote problemen. Vele miljoenen vloeien zo uit de Nederlandse en Europese economie naar Amerika met soms ernstige financiële  gevolgen van Nederlandse Amerikanen.
AD landelijk, woensdag 1 mei 2019
Reacties
Ik heb heel veel reacties gehad, waarbij ik blij ben dat mensen me gelijk geloven. Ik kreeg reacties met de tekst; ‘als je dit niet zelf gedeeld had, dan had ik het niet geloofd’. Maar ook, ‘als we dit eens bij de Amerikanen deden, wat voor reacties zouden we dan krijgen?’ Ik ben blij dat ik in de AD ben gekomen en vond het fijn dat ze dit bizarre verhaal wilde delen. Ik wil ook Stijn Tielemans nog een compliment maken, want het was een best technisch verhaal om in het kort goed te vertellen. Dit is vind ik goed gelukt! Daarnaast vond ik het fijn dat in de reactie op het artikel op dezelfde pagina stond dat de Staatssecretaris het probleem eind mei 2019 gaat bespreken.
Aandacht Tweede Kamer
Ik heb gekozen om mijn netwerk in te zetten om dit probleem beter op de agenda te krijgen. Naast contact met de ChristenUnie in de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees parlement, heb ik inmiddels ook via het CDA Gouda contact gezocht met de Tweede Kamer fractie van het CDA. Ook ga ik naar aanleiding van deze blog de VVD nog benaderen. Daarnaast heb ik afgelopen donderdag, nadat ik mijn SSN had aangevraagd, filmpjes opgenomen bij American Overseas die op sociale media inmiddels zijn gedeeld. De emotie in deze filmpjes is niet gespeeld. Dit gedoe doet meer met je dan in eerste instantie denkt! Hoe zou jij het vinden dat je afwachting bent van een belastingnummer en als je deze niet op tijd ontvangt, je geen bankrekening meer hebt per 1 oktober 2019? Ik heb er geen woorden voor en hoop dat onze volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer en wellicht het Europarlement de juiste stappen zet om deze bizarre regelgeving de nek om te draaien voor Nederland en Europa!
Als je deze blog gelezen heb, wil ik je vragen, deel deze alsjeblieft weer zoveel als mogelijk op sociale media. Hoe meer mensen dit verhaal kennen, des te meer kans dat er ook wat aan gedaan wordt!
Er volgt nog een tweede blog met een beschrijving van mijn dag in Amsterdam om een SSN aan te vragen en wat je er allemaal voor moet doen.